Tiszta vizet a pohárba!

A Rėgió elmúlt egy évében sajnálatos módon a törekvések ellenére nem sikerült sem alapszabályra, sem működési szabályra fényt deríteni. Mindössze 8-10 éves sokszor ellentmondásos szakbizottsági jegyzőkönyvek, határozatok kerültek elő, amelyeket ma is érvényben lévő szakbizottsági, közgyűlési határozatok, illetve az MLSZ alap- és működési szabályzata is alapvetően változtat meg, vált ki. Ezen túl kézzel fogható, jogilag vagy társadalmilag értelmezhető egyéb dokumentum sem igazolja azt, hogy milyen alapon kellene működnie a régiónak. Sajnos ezen túl működésében sem utalt erre: se régiós bajnokság, se régiós érdekképviselet, országos javaslat, vagy határozat nem született.

Tekintettel a fentiekre, illetve arra a tényre, hogy a Magyar Lovas Szövetség is a megyékre építi fel működési elvét, Én a mai naptól a Felső-dunántúli Fogathajtó Régiót semmisnek tekintem, ezáltal a 2013 tavaszán kapott felhatalmazás alapján sem tartom kívánatosnak a titkári teendők ellátását.

Egyben kezdeményezem egy az öt érintett megye és Dél-Szlovákia fogathajtói számára kiírt C kategóriás bajnokság megszervezését. Ezen kívül minden megyei vezetővel további érdekegyeztető megbeszéléseket, verseny és bajnoki együttműködéseket kívánok folytatni, hogy Fejér megye továbbra is nyitottan várjon mindenkit aki akár mint versenyző, akár mint néző szeretne részese lenni megyei fogatos életünknek!

Ezen túl természetesen szívesen közzéteszek jelen oldalon bármilyen fogathajtást érintő, személyes és egyéb érdekeket, illetve jogot nem sértő, tényszerű hírt, amennyiben ezt valaki kéri.

Tisztelettel és sportbaráti üdvözlettel,
Gosztola Gábor
egykori régiós titkár
06 30 249 1494